Zorg en welzijn

Zorg en welzijn

 • Inrichten van buurthuizen en inloopwoningen voor multifunctioneel gebruik met inrichting o.a. als periodiek buurtdienstzorgcentrum.
 • Per wijk bekijken of het vestigen van een kleinschalig mantelzorgcomplex tot de mogelijkheid behoort, zodat wij mensen die dagelijks verpleging nodig hebben, al dan niet geholpen door familie, vrienden en oud-buren als mantelzorgers langer en vaak tot hun overlijden in hun vertrouwde omgeving kunnen laten wonen. Zo houdt je de kosten voor de bewoner en organisatie lager en kunnen meer wijkbewoners geholpen worden.
 • Veréénzaming ouderen tegen gaan.

Gezondheidszorg

 • Gratis OV voor mantelzorgers of korting op hun parkeervergunning (mits ingeschreven bij onze mantelzorg organisatie).
 • Studenten die mantelzorger zijn moeten langer over hun studie kunnen doen zonder extra kosten.
 • Versoepeling van sollicitatieplicht bij uitkeringsgerechtigden die mantelzorg verlenen aan familielid, buurtgenoot, kennis of vriend.
 • Een duidelijk herkenbaar gemeentelijk mantelzorgloket van waaruit tijdelijk dan wel blijvende ondersteuning kan worden geregeld.
 • Subsidiëren van originele projecten door verenigingen en op scholen ter bevordering van de gezondheid van de jeugd.
 • Betere gemeentelijke facilitering bij het aanpassen van de woning, gericht op langer zelfstandig wonen.
 • Gemeentelijke inzamelacties van hulpmiddelen en gratis heruitgave.
 • Scootmobieluitleen verder uitbouwen en nog meer in de markt zetten door gratis te blijven uitlenen.
 • Strakkere afspraken maken met woningcoöperaties zodat woningen die aangepast zijn (traplift, doucheruimte), ook weer verstrekt worden aan iemand met een indicatie die deze voorzieningen ook nodig heeft. Sloop van deze aanpassingen is mits niet meer te herstellen of zwaar vervuild, niet acceptabel.
 • Eventuele overschotten nieuw beleid WMO mogen alleen maar ingezet worden ter ondersteuning van ons zorg- en welzijnsbeleid.
 • In overleg treden met woningcoöperaties om bepaalde voorzieningen standaard aan te brengen zoals automatische deuren en verwijderen van drempels.

Ouderenzorg

 • Senioren blijven wonen in hun wijk, met betaalbare zorg op maat en zorgvoorzieningen in hun buurt.
 • SAB pleit voor het plaatsen van bewegingstoestellen voor senioren in de openbare ruimte.
 • Gemeentelijke coaches die ouderen helpen met Internet en/of administratie.
 • Versoepeling of gratis verlenen van vergunningen om garage tot woonunit om te bouwen of bij voldoende ruimte in de tuin een unit te plaatsen, dit om ouders bij hun kinderen te kunnen laten wonen of voor opvang van een gehandicapt kind. Het mag absoluut niet verhuurd worden, anders dan hierboven genoemd.
 • Senioren die een huisdier hebben om o.a. eenzaamheid te bestrijden moeten weten dat hun huisdier na hun overlijden in goede handen is en ondergebracht wordt bij een stichting die op zoek gaat naar een nieuw baasje of tot aan zijn dood in het opvanghuis kan blijven. De gemeente moet ruimte en subsidie hiervoor ter beschikking stellen. De senior die dit graag wil moet wel lid zijn van deze stichting en ook een kleine contributie betalen.
 • Hondenbelasting afschaffen