Sociale samenleving

Sociale samenleving en armoede

 • Schuldhulpverlening voor hen die het financieel moeilijk hebben, met een aanloopperiode van maximaal 3 weken.
 • Strengere controle op bewindvoering. SAB wenst hier een geregistreerd keurmerk voor.
 • Eén aanspreekpunt bij de hulpverlening, waarbij, indien meerdere gemeentelijke kanalen voor de hulpbehoevende aangesproken dienen te worden, de gemeente dit buiten het zicht van de cliënt houdt.
 • SAB wil de armoede fors aanpakken en op diverse terreinen vrijstelling van betaling geven.
 • Kinderen hebben recht op ontbijt en horen niet met honger naar bed of school te gaan.

Multicultureel

 • Er worden geen gemeentelijke subsidies meer verstrekt om mensen te laten integreren in onze samenleving.
 • Er worden geen vergunningen meer verleend voor het bouwen van nieuwe gebedshuizen.
 • Geen positieve discriminatie meer voor allochtonen aan gemeentelijke loketten en gesubsidieerde instellingen, maar maatschappelijke functionering op basis van gelijkwaardigheid.
 • Geen godsdienstonderwijs op de lagere school. Dit hoort thuis gegeven te worden door o.a. de ouders.

Opvang asielzoekers

 • Wie in nood verkeert dient geholpen te worden, ongeacht waar hij of zij vandaan komt.
 • Komt de asielzoeker tijdens deze periode in aanraking met justitie door het plegen van een misdrijf, dan wordt zijn verblijf in Maastricht stop gezet en dient hij onze stad te verlaten.
 • De Sociaal Actieve Burgerpartij gaat voor een maximum van 600 opvangplekken in onze stad.
 • Geen opvanglocatie midden in de wijk, maar aan de randen van de stad.
 • Geen overval tactiek, maar goed overleg met de buurt waar de opvanglocatie komt te liggen.
 • Vanaf het prille begin van zijn verblijf in onze stad dienen asielzoekers mee te helpen de stad te onderhouden.