Vrijetijdsbesteding en recreatie

Vrijetijdsbesteding en recreatie

  • Ondersteunen van diverse activiteiten gericht op onze senioren, zoals toneelgezelschappen, zangkoren en seniorenbonden.
  • Encigroeve ontwikkelen tot een stil recreatiegebied en als gemeente hier zeggenschap over houden. Tevens voorzieningen treffen om hier ook te kunnen recreëren.
  • Langs de Maasoever direct aan het water stroken met ligweides aanleggen voor gratis dagrecreatie.
  • Aanleg van wandelpaden langs de Maas direct aan het water.
  • Herinrichting en daardoor attractiever maken van de Maaspromenade en Markt d.m.v. een kindermolentje en voldoende zitelementen voor onze senioren.