Onderwijs en jongeren

Onderwijs en jongeren

 • Jeugdzorg voorzien van genoeg middelen om adequaat te kunnen handelen.
 • De sportleraar weer invoeren op de lagere en middelbare school en tevens ook zwemles.
 • Betere samenwerking tussen scholen en sportverenigingen ter verbetering van de gezondheid van onze jeugd.
 • Aan beiden zijden van de stad middelbaar onderwijs vestigen.
 • Verwijderen van drank, snoep en snackautomaten op scholen.
 • Voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters. Hier dient fors op ingezet te worden.

Omscholing en vorming

 • Jongeren moeten meer geholpen worden in het vinden van een baan.
 • Jongeren die in de bijstand belanden moeten middels bijscholing of gedragstherapie geholpen worden om gemakkelijker een nieuwe baan te kunnen vinden.
 • SAB roept de lokale partijen, die ook landelijk actief zijn op, hun partijgenoten in Den Haag te bewegen de AOW- leeftijd terug te brengen naar 65 jaar, zodat onze jongeren eerder een baan vinden.

(Hang-)jongeren

 • Kostenloze inlooplocaties met voorzieningen die de jeugd aanspreekt e.e.a. in overleg met de doelgroep.
 • Een discotheek/uitgangsgelegenheid voor de jeugd in het Belvédere gebied of in een van de Enci-hallen. Dit met ruime parkeergelegenheid en nachtelijk busvervoer naar diverse wijken om onze jongeren veilig thuis te brengen.
 • Ons poppodium verder uit te bouwen en ruimer te faciliteren.
 • Intensiever toezicht en striktere handhaving van verordening(en) met betrekking tot het zich ophouden in openbare gebouwen en de openbare weg.
 • Straatverbod/samenscholingsverbod bij overtreding van de drank en drugswet c.q. overlast met hieraan gekoppeld een meldingsplicht.
 • Schade door o.a. vernielingen, verhalen op de (hang-)jongere of ouders/voogd.