Veiligheid

Veiligheid

 • Aanscherpen van algemene plaatselijke verordeningen met betrekking tot veiligheid- en milieuovertredingen.
 • Binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid, keiharde aanpak van straatterroristen, hufters en draaideurcriminelen.
 • Intensiever preventief fouilleren waar nodig.
 • Uitbreiden handhavingsapparaat en daardoor meer handhavers op straat, ook in het weekend en avonduren.
 • Meer cameratoezicht op plaatsen waar veel overlast plaats vindt en extra inzet mobiele camera’s, ook in de wijken.
 • Hardleerse overlast plegers en asociale gezinnen verplicht apart huisvesten buiten de woonwijken.
 • Intensiever toezicht in het openbaar vervoer.
 • Geen coffeeshop in een wijk en handhaving I-criterium, bij 3 overtredingen definitieve sluiting.
 • Veel forser terugdringen van de drugsoverlast in de wijken.
 • Meer samenwerking tussen instanties bij het opvragen van camerabeelden. Ook mogen hier geen kosten aan verbonden zijn.
 • - Straatdealers met alle middelen die ter beschikking staan uit het straatbeeld weren, zodat zij onze burgers en gasten niet meer lastig kunnen vallen.
 • Verhogen aantal handhavers met ruimere bevoegdheden.
 • In het kader van de veiligheid is de Sociaal Actieve Burgerpartij voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding.