Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

De verbinding 2.0

De Sociaal Actieve Burgerpartij is een politieke partij die geheel in het teken staat van de veranderingen, veroorzaakt door de invoering van de participatiewet. De burger weer in eigen kracht zetten, dus mee laten denken en beslissen. SAB gebruikt het plusteken in de naam, omdat wij vinden dat er vooral extra aandacht besteed dient te worden aan onze senioren en mensen met een beperking.

Iedereen wordt geacht mee te denken en te helpen om onze participatie wereld vorm te geven. Het zoeken naar oplossingen om groepen en initiatieven te verbinden. Het woord burgerparticipatie is het meest gebruikte woord van de afgelopen 3 jaar. De gemeente staat voor een enorme veranderopgave de komende jaren. Burgerkracht, overheidsparticipatie, 3D-transformatie, kanteling en transitie heeft onze volle aandacht. Samen met u willen wij zoeken naar de juiste rollen binnen dit domein.

Het betrekken van u als burger bij deze veranderingen en de daarmee gepaard gaande initiatieven zullen wij daar waar het kan ondersteunen. Net nu in deze tijd dat er meer op het bordje van de burger wordt gelegd en de overheid een terug trekkende beweging maakt, is het belangrijk verbindingen te leggen.

SAB nodigt u uit mee te denken om deze transformatie te bewerkstelligen, help ons om dit te bereiken. SAB is een partij voor jong en oud, voor iedereen ongeacht zijn of haar afkomst. Ons bestuur en fractie hopen dat ons verkiezingsprogramma u kan inspireren om in maart 2022 op onze partij te stemmen.

De Sociaal Actieve Burgerpartij denkt de veranderingen in het huidige beleid en daarmee haar programma financieel te onderbouwen door het vervangen van oud voor nieuw en zelfs nieuw voor nieuw.