Actueel

Vragen ex artikel 47 inzake woon- en leefomstandigheden ouderen

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake woon- en leefomstandigheden ouderen

Datum: 17 januari 2020

Geacht College,

Onlangs kwamen er vanuit de landelijke media berichten dat duizenden ouderen op een wachtlijst voor een plaats in een verzorgingstehuis staan.

Het argument van het huidige kabinet is dat Nederland te weinig zorgpersoneel heeft.

De Sociaal Actieve Burgerpartij is verbaasd dat dit argument nu wordt aangegrepen aangezien een groot deel van het zorgpersoneel eerst werd ontslagen en vervolgens aan uitkeringstarief opnieuw aan het werk werd gesteld.

SAB heeft over de landelijke ontwikkelingen enkele vragen aan ons college.

  1. Kunt u aangeven of er ook in Maastricht ouderen wachten op een plek in een verzorgingstehuis en bij benadering hoeveel dat zijn?

  2. Mocht er een wachtlijst zijn, welke maatregelen neemt de gemeente Maastricht om een eventuele wachtlijst niet te laten oplopen?

  3. In een onlangs gepresenteerd rapport van oud Minister Bos wordt wederom opgeroepen om ouderen vanaf 65 jaar anderen ouderen die hulpbehoevend zijn en nog thuis wonen te laten verzorgen. Ziet u dit als College ook als de juiste formule om het tekort aan verzorgingstehuizen op te vangen?

  4. Zijn er nieuwe ontwikkelingen voor de bouw van kangoeroe-woningen waarin ouderen direct naast hun kinderen kunnen wonen zonder dat de kinderen of ouders gekort worden op welke toeslag dan ook?

  5. Welke prioriteit heeft het “woonprobleem voor ouderen” binnen dit college en gaat u hier een versnelling in aanbrengen.

Wij hopen op een snelle beantwoording aangezien deze problemen volgens SAB urgent zijn en om een adequate aanpak vragen.

SAB wil u graag met u mee denken om onze ouderen een zo goed als mogelijke “oude- dag” te bezorgen.

Met vriendelijke groet

Jos Gorren (Gemeenteraadslid )

Wim Schulpen (Burgerlid)