Actueel

Schriftelijke vragen SAB – ongemakken bij honden door grasaar

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 28 juli 2023


Betreft: Schriftelijke vragen SAB – ongemakken bij honden door grasaar


Geacht college,

De fractie van SAB krijgt de laatste weken veel vragen van burgers over de gevolgen van grasaar in de vacht, poten, oren, neus en zelfs in de darmen en mond van hun hond.

Dierenartsen in Maastricht spreken over een forse groei van deze voor onze dieren pijnlijke aandoening, waar voor vaak een operatie voor het verwijderen nodig is.

Grasaar zijn verdorde uitgebloeide uitstekende stekels in hoog gras en komen vooral in de zomermaanden voor. Tussen de stekels bevinden zich kleine zaadjes. Zowel de stekels als ook de zaadjes kunnen zoals vermeld in de voeten, oren, neus, vacht of mond van een hond kruipen en zorgen voor pijnlijke ongemakken.

Het valt ons op dat er veel grasaar voorkomt aan de randen van openbare trottoir, rond obstakels, hondenlosloopgebieden etc. allemaal plekken waar met de bosmaaier gewerkt dient te worden. Helaas hebben veel hondenbezitters nog geen enkel idee welke letsel deze grasaar kan veroorzaken bij hun huisdier.

De fractie van SAB heeft hierover enkele vragen:

  1. Geeft de dienst Publieke Werken aandacht aan de plaatsen waar grasaar groeit?
  2. Op welke wijze worden hondenbezitters gewaarschuwd voor grasaar?
  3. Zijn er claims van hondenbezitters die kosten maken voor het verwijderen van grasaar?
  4. Bent u voornemens om in de lente en zomermaanden extra aandacht te schenken aan grasaar langs de openbare trottoirs en in hondenlosloopgebieden, bijvoorbeeld door borden bij losloopgebieden en waarschuwingen op de website van de gemeente Maastricht?

Met vriendelijke groet, 

Jos Gorren (Fractievoorzitter SAB)

Sociaal Actieve Burgerpartij.