Actueel

Schriftelijke vragen SAB – illegale afvaldumpingen Windmolen

Geacht college,

Enkele weken geleden was de illegale afvaldumping op de Windmolen groot in het nieuws, nadat onze partij er mee naar buiten kwam.

Tot op heden, moeten wij constateren, dat jammer genoeg deze berg afval er nog steeds ligt en is er ter plekke, zo laat het zich aanzien, nog geen initiatief genomen om hier iets aan te doen. Integendeel hij is alleen maar groter geworden en zelfs in de straat voorafgaand liggen nu al afvalzakken en vrachtwagenbanden.

Hierover heeft de fractie van SAB enkele vragen:

  • Kunt u ons aangeven welke stappen ondernomen zijn om deze hoop afval te verwijderen en om deze illegale dumpingen in de toekomst te voorkomen?
  • Is bij u bekend van wie deze afval grotendeels of in zijn geheel is en kunt en wilt u hier stappen tegen ondernemen.
  • SAB wil van u weten of u na het achterhalen van de mogelijke daders u deze ook de afval laat opruimen en daar buiten een forse boete oplegt.
  • U gaf eerder aan dat de camera boven de berg het niet doet en ook niet van de gemeente is.
  • Hoe weet u dat de camera het niet doet als deze niet van de gemeente is.
  • Als deze camera niet van de gemeente is, is er dan ooit een vergunning voor aangevraagd? Zo niet, laat u hem dan verwijderen en vervangen door een camera van de gemeente die het wel doet?
  • Deze berg afval is slecht voor de volksgezondheid en het aantal ratten en muizen stijgt met de dag, bent u zich daarvan bewust?
  • Is u bekend hoeveel jongen een gezonde rat en muis per jaar ter wereld brengt? Kunt u ons dit aantal aangeven?
  • In de wandelgangen horen wij dat deze berg afval er al bijna een jaar ligt en u daarvan op de hoogte bent, klopt dit?
  • Wat SAB betreft is nu de maat vol en wij willen van u nu een termijn weten waarbinnen de afval opgeruimd wordt. Kunt u ons deze aangeven, zo niet, waarom niet.