Actueel

Vragen ex artikel 47 inzake sluiten horeca Geusseltbad en sportschool De Pellikaan

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake sluiten horeca Geusseltbad en sportschool De Pellikaan

Datum: 7 oktober 2020

Geacht College,

Onder dwang van de veiligheidsregio Zuid-Limburg hebben zowel de horeca van het Geusseltbad als van sportschool De Pellikaan moeten sluiten i.v.m. de aangescherpte corona maatregelen. Volgens de fractie is dat niet volgens de uitgevaardigde richtlijnen.

De fractie van SAB heeft dan ook enkele vragen:

1. Bent u het met ons eens dat de richtlijn om sportkantines te sluiten alleen bedoeld was om dat van toepassing te laten zijn bij amateur sportverenigingen (zoals o.a. voetbalverenigingen, hockeyverenigingen etc.) waar de sportkantines worden gerund door vrijwilligers ?

2. Bent u het met ons eens dat voornoemde horeca zaken gelijkgesteld zouden moeten worden met de reguliere cafés en restaurants in Maastricht en zich aan die geldende RIVM regels zouden moeten houden ?

3. Bent u het met ons eens dat er een wezenlijk verschil zit tussen voornoemde horeca zaken en de echte sportkantines bij amateurverenigingen ?

4. Als er toch uitzonderingen worden gemaakt zoals bijvoorbeeld bij de Muziekgieterij dit ook moet kunnen voor voornoemde horeca zaken ?

5. Bent u bereidt om dit onmiddellijk met de veiligheidsregio Zuid-Limburg te bespreken ?

Aangezien de grote economische belangen en werkgelegenheid verzoeken wij u op zeer korte termijn te antwoorden.

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)

Jos Martin ( Burgerlid)