Actueel

Vragen ex artikel 47 inzake regelgeving Airbnb

SAB stelt vragen over Airbnb:

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake regelgeving Airbnb

Datum: 30 januari 2020

Geacht College,

De eigen regels die de gemeente Amsterdam aanhield voor vakantieverhuur van woningen is onwettig, oordeelde onlangs de Raad van State. Dit betekent dat mensen die hun woning tijdelijk willen verhuren, bijvoorbeeld via Airbnb, dat alleen mogen als ze hiervoor een vergunning hebben.

Voor een vergunning bedacht de gemeente een uitzondering; mensen mochten hun woning toch verhuren als ze aan bepaalde eisen voldeden. Ze moesten vooraf melden dat ze hun huis tijdelijk zouden verhuren en kregen dan een vrijstelling van het wettelijke verbod.

De Raad van State oordeelt nu dat een gemeente zo'n vrijstelling van de landelijke Huisvestingwet helemaal niet mag geven. Volgens die wet is het verboden om zonder vergunning een woonruimte aan de woningvoorraad te onttrekken, ook al is dat voor een korte periode.

Hierover heeft de fractie van SAB enkele vragen:

1. Welke maatregelen wilt u treffen om Maastricht te laten voldoen aan dezelfde regelgeving?

2. Welke consequenties heeft dit voor het momentele beleid?

3. Op welke manier denkt u te handhaven?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Wim Schulpen (Burgerlid)

Rob van Thor (Steunfractie