Actueel

Vragen ex artikel 47 inzake overlast stadspark Vief Köp

Geacht College,

In de media werd ruim aandacht besteed over het bijplaatsen van perscontainers om overvolle prullenbakken in het Stadspark tegen te gaan. De Sociaal Actieve Burgerpartij is verheugd dat de jeugd geniet van de zonnige momenten en massaal het Stadpark uitkiest als plek om te recreëren.

Ondanks de aanwezigheid van deze bijgeplaatste perscontainers laten de nodige bezoekers van ons park hun afval gewoon liggen. Ze willen de moeite niet doen om hun afval in de afvalcontainers te deponeren. Hierdoor zijn de medewerkers van Stadsbeheer bijna iedere dag vanaf 6.00 uur volop in de weer om de achtergebleven “rotzooi” alsnog op te ruimen.

Het is de Sociaal Actieve Burgerpartij een doorn in het oog om te zien hoeveel lege flessen alcoholische drank tussen het afval liggen. Naar onze mening mag alcohol niet in de openbare ruimte genuttigd worden. Tevens nemen we waar dat er in het park, daar waar het niet mag, nog steeds volop met fietsen en scooters wordt gereden.

De Sociaal Actieve Burgerpartij verwacht dat er gehandhaafd zal worden tegen het dumpen van afval, alcoholgebruik en tegen het gebruik van fiets en scooter op plaatsen waar dit verboden is. Bij een tekort aan handhavers dient dit te worden voorgelegd aan de gemeenteraad zodat meer middelen hiervoor vrijgemaakt kunnen worden. Het kan en mag, ons inziens, niet zo zijn dat onze burgers in de wijken boetes krijgen en in het stadspark ongestraft overtredingen kunnen worden begaan.

Hierover heeft de Sociaal Actieve Burgerpartij enkele vragen:

  1. Bent u met ons van mening dat de oproep van wethouder John Aarts. “Ik ben blij met de populariteit van het Stadspark, maar doe een beroep op alle bezoekers om het park schoon te houden.” Niet bij de bezoekers van ons Stadspark is aangekomen?
  2. Bent u het met ons eens dat zolang de bezoekers van het Stadspark ter plaatse niet gewezen worden op hun verantwoordelijkheid er niets zal gaan veranderen in dat prachtige groene hart van Maastricht?
  3. Heeft u de mogelijkheid om handhaving op regelgeving gedurende “zonnige dagen” in het Stadspark uit te breiden?
  4. Bent u bereid om aan de gemeenteraad te vragen om meer middelen beschikbaar te stellen om de netheid en handhaving in ons Stadspark te waarborgen?


In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)