Actueel

Vragen ex artikel 47 inzake ontheffing strengere coronaregels Muziekgieterij

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht
Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)
Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake ontheffing strengere coronaregels Muziekgieterij
Datum: 5 oktober 2020
Geacht College,

In dagblad De Limburger lazen we op 5 oktober dat de Veiligheidsregio de Muziekgieterij en andere culturele instellingen alsnog ontheffing verleent op de strengere coronaregels. Dit omdat Veiligheidsregio’s ontheffingen kunnen verlenen aan culturele instellingen die van groot belang zijn voor de stad en/of de regio.
Hierover heeft de fractie van SAB enkele vragen:

1. Staat u als college achter deze beslissing van de Veiligheidsregio?
2. Indien u achter deze beslissing staat kunt u dan motiveren waarom?
3. Indien u niet achter deze beslissing van de Veiligheidsregio staat, wat denkt u dan er aan gaan te doen?
4. Bent u voornemens om voor sport- en andere verenigingen ook deze uitzonderingsregel te gaan toepassen?
5. Is handhaven op deze manier nog mogelijk omdat de regels schijnbaar niet door iedereen op dezelfde manier uitgevoerd hoeven te worden?
6. Bent u niet bang dat op deze manier het coronavirus nog meer grip op onze samenleving gaat krijgen?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)
Jos Gorren (Fractievoorzitter)
Wim Schulpen (Burgerlid)