Actueel

Vragen ex artikel 47 inzake hinderlijk verkeer Kleine Gracht

Reeds in 2019 zijn door zowel SAB als de toenmalige partij Groep Gunther vragen gesteld over hinderlijk verkeer in de Kleine Gracht. Dit verkeer veroorzaakt, iedere dag opnieuw, een onveilige situatie.

Tot onze grote verbazing wordt er tot op heden gewoon gedoogd dat er verkeer (hard) doorrijdt vanaf de van Hasseltkade via de Kleine Gracht richting Markt. Aldaar ontstaat een ongewenste situatie doordat men de doorgang blokkeert voor voetgangers en fietsers. Hiernaast krijgen de daar aanwezige terrasbezoekers een dampende en ronkende auto voor hun neus. Gelukkig heeft er tot op heden nog geen ernstig ongeluk plaatsgevonden. Toch maken de bewoners rondom deze straat zich grote zorgen, steeds maar weer moeten zij tolereren dat zij niet rustig kunnen wonen of de straat kunnen oversteken.

Een veel gehoorde opmerking is dan ook dat er eerst een dode moet vallen voordat men eens gaat nadenken. Voor SAB is dit ondenkbaar. Er dienen geen maatregelen te komen nadat een (dodelijk) ongeval heeft plaatsgevonden. Maatregelen treft men vooraf.

SAB is hier na al die jaren nu wel klaar mee en stelt de volgende vragen:

  1. Waarom wordt er niet gehandhaafd op het verkeer dat de Kleine Gracht gebruikt om de markt te bereiken?
  2. Bent u het met ons eens dat het afzetten van mensen op de Markt via de Kleine Gracht een schertsvertoning is omdat men gewoon stelt dat men bestemmingsverkeer is. Bent u voornemens het bord “Bestemmingsverkeer” te verwijderen? Zo ja, gaat u dit meteen doen? Zo nee waarom niet?
  3. Bent u het met ons eens dat er zolang er niet gehandhaafd wordt in de Kleine Gracht het alleen maar wachten is op ernstige ongevallen met een vervelende afloop doordat de gemeente zich verschuilt achter bestemmingsverkeer en de schouders gewoon ophaalt?

Zoals u gewend bent van SAB denken wij niet alleen in vragen maar ook in oplossingen, die de leefbaarheid zullen laten toenemen in de Kleine Gracht, Markt en Havezathe in zijn algemeen.

Daarom stellen wij het volgende voor:

  1. Wij vinden dat de bewoners van de Kleine Gracht een sticker moeten krijgen voor het parkeren in hun straat. Auto’s zonder sticker meteen verwijderen middels een wegsleepregeling.
  2. Wij vinden dat de klanten van hotel de Mabi rechtstreeks kunnen parkeren in de Q-park Bassin garage. Het hotel kan dit bij de reservering aangeven waar te parkeren en hoe men het hotel kan bereiken.
  3. De straat volledig af te sluiten door een inrijverbod, de bewoners zijn gewaarborgd door hun sticker en kunnen dan gewoon parkeren voor hun deur.
  4. Automobilisten die met een gehandicaptenkaart willen parkeren op de gehandicaptenplaats ter hoogte van de ingang gemeentehuis Mosa forum, d.m.v. hun kaart zichtbaar tijdens het aanrijden naar de parkeerplaats bij de vooruit te leggen. De automobilisten met een gehandicaptenkaart rechtdoor rijden op de van Hasseltkade richting Mosa Forum(zoals nu de Belgische bus ook doet). Hierdoor blijft het gemeentehuis bereikbaar voor mensen met een beperking.
  5. Bewoners van de Havezathe klagen al jaren steen en been dat er constant bij hen geparkeerd wordt en vooral door auto’s met een buitenlands kenteken. Ook bij hen staat het bordje bestemmingsverkeer. Een oplossing hiervoor is om er er een rond wit bord te hangen met een rode rand (algemeen verbodsbord type C1) met als uitzonderingstekst “alleen parkeren voor bewoners” eronder, het liefs in het Engels.

Wij vragen u om deze zaken te bekijken en zeer spoedig met een antwoordt terug komen bij de fractie SAB en de collega’s in de raad.