Actueel

Vragen ex artikel 47 inzake Hartelstein

De sluiting van de dak- en thuislozenopvang in het pand van Hartelstein is een project dat ruim 40 jaar goed werk doet en functioneert. De stopzetting van de subsidie is voor ons onbegrijpelijk. Door de situatie in de wereld en vooral ook in Maastricht, waar velen leven aan de rand van de samenleving en minder bedeeld zijn, is een gedegen en goed functionerende opvang noodzakelijk. Tevens zitten de dak- en thuislozen in een hulpverleningstraject dat nu op de helling komt te staan door het stopzetten van de subsidie.

Dit roept voor de fractie van SAB de volgende vragen op:

  1. Wat is de juiste reden voor stopzetting van de subsidie?
  2. Bent u goed op de hoogte van het functioneren van de opvang in Hartelstein?
  3. Bent u het met ons eens dat nu er zoveel onrust in de maatschappij is omdat het leven veel duurder is en wordt, dat mensen die het niet gaan redden nu op straat komen te leven?
  4. Bent u het met ons eens dat de gemeente voor de opvang van de dak- en thuisloze uit Hartelstein de juiste opvang geregeld moet worden en deze mensen niet de straat op hoeven te gaan en weer te zwerven door stad en land?
  5. Bent U ook op de hoogte dat de bewoners in meervoudige hulpverleningstrajecten zitten? Zo ja, wat en hoe gaat u regelen dat deze hulpverleningsprojecten de juiste voortgaan kunnen blijven volgen? Zo nee, waarom niet?