Actueel

Vragen ex artikel 47 inzake handhaven huidig geluidsniveau bij evenementen

Constaterende dat:

 • Men landelijk het maximale geluidsniveau bij evenementen wil terugbrengen van 103 naar 100 dB
 • Deze verlaging van 3 dB kan bijdragen aan het voorkomen van eventuele gehoorschade
 • Maastricht qua dB tijdens evenementen nog ruim onder de landelijk norm zit
 • Maastricht het geluidsniveau voor evenementen wil verlagen naar maximaal 80 dB (op de eerste gevel gemeten.)
 • Deze verlaging van het geluidsniveau voor een buitensporig groot vertrek van evenementen zal zorgen
 • Maastricht hierdoor op verschillende onderdelen van haar economisch bestaan hard geraakt wordt en ook onze ondernemers weer de dupe zijn.

Overwegende dat:

 • Veel ondernemers en organisatoren zich hebben uitgesproken tegen deze verlaging naar 80 dB
 • Het continu controleren van het geluidniveau tijdens evenementen veel extra handhavingsuren kost
 • Momenteel de klachten over geluidshinder stadsbreed meevallen en door een klein deel ervaren worden als zijnde hinderlijk
 • Maastricht bekend staat om haar rijk cultuur- en evenementenbeleid en wij dit echt niet mogen kwijtraken
 • Maastricht regionaal en nationaal een statement kan maken door onder de landelijke richtlijnen te blijven

Verzoekt het college:

 • Om het momentele geluidsniveau geldend voor evenementen niet te verlagen

En gaat over tot de order van de dag