Actueel

Vragen ex artikel 47 inzake bestedingen COA-gelden

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht

Van: Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake bestedingen COA-gelden

Datum: 29 januari 2020

Geacht College,

Medio januari kwam de gemeente Weert negatief in het nieuws wegens bestedingen van door het COA beschikbaar gesteld geld.

Jaarlijks maakt het Rijk geld over naar gemeenten waar asielzoekers gehuisvest worden. Het is een compensatie. Gemeenten krijgen vanuit het Rijk geld per inwoner. Omdat veel asielzoekers niet lokaal staan ingeschreven, worden azc-gemeenten gecompenseerd.

Natuurlijk ontvangt ook Maastricht een substantieel subsidiebedrag.

Hierover heeft de fractie van SAB enkele vragen:

  1. Hoeveel ontvangt/ontving de gemeente Maastricht van het COA gedurende de huisvesting van asielzoekers?

  2. Op welke manier is dit bedrag verwerkt in de begroting?

  3. Heeft de wijk St. Maartenspoort, waar het AZC is gevestigd, extra aandacht tijdens de besteding van deze COA-gelden?

  4. Indien dit bedrag of gedeelte van dit bedrag wordt besteed aan de asielzoekers zelf, kunt u dan aangeven aan welke criteria de ontvangers moeten voldoen om in aanmerking te komen?

  5. In Weert ontvingen organisatoren van evenementen een bepaald bedrag omdat zij asielzoekers als vrijwilliger werkzaamheden lieten verrichten. Is dit ook in Maastricht het geval?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)

Wim Schulpen (Burgerlid)