Actueel

Vragen ex artikel 47 inzake bereikbaarheid van Maastricht

Een snelle en goede bereikbaarheid voor instituten die bovenregionaal georiënteerd zijn is van cruciaal belang voor vestiging. Het is tevens cruciaal voor toerisme en culturele ontplooiing. Zeker nu de tram Hasselt-Maastricht gecanceld is, blijft Maastricht verstoken van een redelijke OV-verbinding richting het westen.

Ook een snelle OV-verbindingen naar het Oosten is beperkt. Maastricht heeft strikt genomen alleen een snelle treinverbinding naar het noorden en slechts een Noord-Zuid as via de A2. Het ontbreken van een directe snelle aansluiting op het Duitse spoorwegennet en een gebrekkige verbinding met steden zoals Leuven, Brussel en Antwerpen en een boemeltrein naar Liège is een schrijnend voorbeeld van primitiviteit. Daarom is SAB van mening dat verbetering van de bereikbaarheid van Maastricht en dientengevolge ook de regio op korte termijn drastisch en daadkrachtig ter hand dient te worden genomen om de infrastructuur niet alleen voor de stad maar voor de hele regio op dat punt te verbeteren.

Vragen:

  1. Maastricht herbergt een aantal instituten cq instellingen die internationaal georiënteerd zijn. (DSM-Firmenich, Universiteit, TEFAF, Congrescentrum MECC en mogelijk de onderzoeksinstelling Einsteintelescoop. Welke inspanningen gaat het college doen om de bereikbaarheid van de stad met het OV en de vestigingscondities daardoor te verbeteren?
  2. Een bundeling van wetenschapsinstituten cq universiteiten omringen Maastricht. (Leuven, Hasselt, Aken, Düsseldorf, Liège), Op welke manier tracht het college een snelle bereikbaarheid met OV van deze steden en dus deze instituten te verbeteren.
  3. Welke inspanningen heeft het college tot nu toe geleverd om de intercity Amsterdam-Maastricht als intercity door te laten lopen naar Luik als eindbestemming en wat gaat het college er aan doen dit proces te versnellen?
  4. Welke stappen wil het college zetten om een intercity Maastricht-Leuven-Brussel te herstellen en zodoende aansluiting te krijgen op de Europese hoge snelheidstreinen?
  5. De bereikbaarheid van Brussel, Antwerpen, Düsseldorf, Keulen is vanuit de Randstad goed geregeld helaas niet vanuit het zuiden van Nederland. Waarom accepteert het college min of meer dit OV-isolement van Maastricht. Als dit niet geaccepteerd wordt, wat gaat het college dan ondernemen om het OV met deze steden cq regio’s te verbeteren?
  6. Is het college bereid initiatieven te ontwikkelen en een voortrekkersrol op zich te nemen richting provinciale staten ten behoeve van het tot stand komen van een Hub-verbinding van MAA met een internationale luchthaven bv. Airport München, Airport Zurich of een ander internationale luchthaven van betekenis?
  7. In 2028 zullen mogelijk de eerste vliegtuigen op waterstof gaan vliegen. Wat gaat het college doen om de doelstelling van MAA te ondersteunen om deze Hub-verbinding met waterstofvliegtuigen uit te voeren?