Actueel

Schriftelijke vragen SAB – Regelgeving lachgas

Schriftelijke vragen

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 13 mei 2022
Betreft: Schriftelijke vragen SAB – regelgeving lachgas 

Geacht college,

Hedenochtend bereikte ons het nieuws dat landelijke regelgeving om lachgas onder de noemer drugs te plaatsen en daar ook op te gaan handhaven wederom is uitgesteld, nu tot 2023.

Zoals eerder door meerdere partijen onderschreven behoort lachgas tot een drug die steeds vaker door o.a. jongeren in vooral het uitgaansleven gebruikt wordt en tot gevaarlijke situaties leidt en ook voor de gezondheid van de gebruiker schadelijk is.

In een eerdere motie ingediend door PVM en gesteund door meerdere partijen heeft onze burgemeester aangegeven te willen wachten op landelijk beleid dat er op zeer korte termijn aan stond te komen om daar op te anticiperen.

Aangezien dit landelijk beleid door getreuzel van dit kabinet wederom uitblijft vraagt SAB zich nu af hoe verder en stelt dan ook één duidelijke vraag aan onze portefeuillehouder;

  1. Bent u nu nog steeds van plan te wachten op landelijk beleid om in te grijpen, of gaat u nu alles in het werk stellen om het gebruik van lachgas en daarmee overlast tegen te gaan?

Wij, de fractie van SAB, verzoeken u wederom om vooruitlopend op landelijke regelgeving dit vooralsnog op gemeentelijk niveau nu te regelen. We pleiten voor een algemeen verbod op verkoop en gebruik van lachgas.

Met vriendelijke groet, 

Jos Gorren (Fractievoorzitter SAB)
Sociaal Actieve Burgerpartij.