Actueel

Schriftelijke vragen SAB inzake Cyberinstituut

SCHRIFTELIJKE VRAGEN SAB inzake Cyberinstituut

Geacht College,

Negatieve ontwikkelingen in de wereld gaan ook onze regio en stad niet voorbij. Een recent voorbeeld hiervan is geweest het hacken van de computersystemen van de universiteit. Dit kan ook gebeuren met overheids- en semioverheidsinstellingen. De Coronapandemie en de ontwikkelingen in de Oekraïne heeft ons geleerd dat we niet voorbereid waren en hieruit lering moeten trekken. Het heeft menigeen wakker geschud. Dit geld ook voor de bestrijding en voorkomen van Cybercriminaliteit en cybersabotage vanuit onvoorspelbare hoek. Daarom is SAB van mening dat intensiever, dan het nu gebeurt, geanticipeerd dient te worden op het voorkomen van cyberaanvallen die de samenleving ontwrichten en veel schade toebrengen.

Vragen

  • Is het College er mee eens dat cyberaanvallen en cybersabotage een reëel gevaar is voor het openbaar bestuur en publiekelijke dienstverlenende instellingen die ontwricht kunnen worden en daardoor ook veel schade in de samenleving kan worden toegebracht.
  • Wil het College initiatieven nemen om dit in de toekomst te voorkomen?
  • Is het college bereid initiatieven te ondernemen om een geavanceerd internationaal cyberinstituut in Maastricht in het leven te roepen om meer dan nu het geval is te anticiperen om mogelijke geavanceerde cyberaanvallen gesofisticeerd te kunnen pareren.
  • Is het College bereid de Universiteit Maastricht te faciliteren om hierin het voortouw te nemen.
  • Is het college bereid de Europese Commissie hierbij (financiële) steun te vragen om Euregionaal te opereren en diensten aan te bieden.
  • Is het college, vooruitlopend op de ontwikkelingen met betrekking tot de Einsteintelescoop, bereid zo een instituut extra en bijzondere bescherming tegen cyberaanvallen te bieden waardoor het vestigingsklimaat verbetert.
  • Dat bedrijven als stimulans voor vestiging in de regio laagdrempelig gebruik kunnen maken van de kennis en kunde van dit Euregionaal overheidskennisinstituut.
  • Is het college met de mening van SAB eens dat instellingen in de Euregio al aanwezig of zich willen vestigen laagdrempelig toegang moeten hebben tot dit kennisinstituut

Met vriendelijke groet

Jos Gorren (Fractievoorzitter SAB)