Actueel

SAB wil met spoed in alle buurten een kantonnier.

Geacht College, Geachte Raadsleden en Burgerraadsleden,

De Sociaal Actieve Burgerpartij wil meteen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, maar liefst eerder, dat in iedere Maastrichtse buurt een kantonnier actief is.

De burgers zouden in de gelegenheid gesteld dienen te worden om telefonisch, via een wijkservicepunt, allerlei kleine ongemakken door te kunnen geven die zich voordoen in de openbare ruimte in hun buurt. De kantonnier, die dan daar gehuisvest is, dient binnen 24 uur de klacht te verhelpen.

Te denken valt aan losliggende of verzakte stoeptegels, overlast van hondenpoep, overhangend groen en dumpafval.

Ook zouden zij loop- en fietspaden rond onze zorginstellingen blad- en sneeuwvrij kunnen maken.

Bij forse overlast moet de kantonnier in de gelegenheid worden gesteld dit terstond te kunnen melden aan de dienst stadsbeheer, waarop dan meteen actie kan worden ondernomen.

Volgens SAB nemen wij hiermee de druk van de ketel bij onze stadsdienst. De burgers zijn meer tevreden over hun leefomgeving en burgers met een bijstandsuitkering die actief willen zijn, kunnen middels een participatieplaats, dit werk doen. Ook valt te denken aan vitale 55+ ers in de bijstand. Zij ontvangen dan bovenop hun uitkering ieder half jaar een bonus. Hierdoor ontstaat een extra prikkel om dit werk uit te voeren.

SAB denkt hiermee 65 mensen te activeren, die nu nog in de kaartenbakken van de Sociale Dienst Maastricht - Heuvelland zitten.

Wim Schulpen
Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)