Actueel

SAB vraagt voor extra week Magisch Maastricht (editie 2018)

Geacht College, Geachte Raadsleden en Burgerraadsleden,

De schoolvakanties zijn op 8-1-2018 ten einde. Door de "dagennorm" op het Vrijthof wordt Magisch Maastricht inclusief de schaatsbaan nu al afgebroken. Dit is volgens de Sociaal Actieve Burgerpartij een ongewenste situatie.

Het zou mooi geweest zijn om Magisch Maastricht (en dus ook de schaatsbaan) pas te verwijderen na de vakantieperiode. De Kerstperiode loopt immers ook tot het feest van Driekoningen (6 januari). De schooljeugd had (tegen gereduceerd tarief) hier de laatste vakantiedagen nog gebruik van kunnen maken.

Daarom vraagt de Sociaal Actieve Burgerpartij om de Editie 2018 één week langer te laten staan.

SAB wil af van de dagennorm en pleit voor een betere spreiding van evenementen over de diverse locaties.

SAB stelt voor om het Frontenpark in de toekomst erbij te betrekken.


Namens Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB),

Jos Gorren (Lijsttrekker)
Wim Schulpen