Actueel

SAB ongerust over plotselinge afbraak tuinomheining bij geplande slooppanden Henri Jonaslaan en Piet

De huurovereenkomsten van de bewoners Henri Jonaslaan en Pieter Poststraat werd door sloopvergunningen beëindigd. Verschillende bewoners mochten echter toch tijdelijk blijven wonen.

Deze bewoners aan de Henri Jonaslaan en de Pieter Poststraat werden dinsdag jl door Bouwvereniging Servatius geïnformeerd dat de hekwerken rondom de tuinen afgebroken zouden worden.

Tot grote ontsteltenis van de bewoners was het heden, donderdag 1 maart, al zover.

De bewoners voelen zich onveilig nu hun woningen vanaf de achterzijde vrij toegankelijk zijn.

SAB betreurt deze gang van zaken en uit haar ongerustheid middels dit persbericht.

Het veiligheidsgevoel van veelal studenten (jongens en meiden) die momenteel deze woningen huren wordt door deze gang van zaken zwaar op de proef gesteld. Ze hebben totaal geen voorbereidingen kunnen treffen met alle gevolgen van dien.

Waarom moet dit allemaal zo plotseling zonder verder overleg met de huidige (tijdelijke) bewoners?

Tevens zijn er veel bomen gerooid. Ook dit is volgens SAB niet conform de vergunning.

Tijdens een vorstperiode mag niet worden gerooid wegens de aanwezigheid van een groot aantal vleermuizen.

Hoe is de handhaving op naleving van deze vergunningsafspraak?

SAB vraagt de verantwoordelijken om de bewoners niet op te zadelen met ongewenste problemen.

SAB wil duidelijkheid en openheid van elke partij. Waarom worden afspraken niet nageleefd?

Namens de Sociaal Actieve Burgerpartij

Jos Gorren (Lijsttrekker) 0615488582
Wim Schulpen (Kandidaat Raadslid)