Actueel

Persbericht

De Sociaal Actieve Burgerpartij heeft tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 19 juni in een stemverklaring haar zorgen uitgesproken over het plan Tillystraat in Wittevrouwenveld.

De gemeente Maastricht heeft haast met dit woningbouwproject in deze wijk.

Dat komt doordat de zogenaamde landelijke Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) per 1 juli vervalt vanwege het feit dat het beschikbare budget opgebruikt is.

Het project, dat voorziet in de sloop van 75 sociale huurwoningen en de nieuwbouw van 87 huizen door woningstichting Servatius, is financieel deels gestoeld op die korting van rijkswege.

Het is de bedoeling dat er 67 sociale huurwoningen (van in totaal 87 nieuwbouw woningen) in dit project worden opgenomen. Dit is een afname van 8 sociale huurwoningen in een tijd dat de vraag naar deze woningen net stijgt door een stapeling van kosten bij veel van onze burgers.

Gezien de tijdsdruk achter dit project om de financiën veilig te stellen ging SAB akkoord met de plannen, maar blijft van mening dat er in onze stad net meer behoefte is aan betaalbare huurwoningen.

De gemeente stelt dat zonder het RVV geld de uitvoerbaarheid van de woningplannen in het geding komt. De gemeenteraad boog zich daarom dinsdagavond al over het bestemmingsplan, waartegen behalve de stemverklaring van SAB geen enkel bezwaar is ingediend.

Met vriendelijke groet,