Actueel

Oproep aan Minister Slob & Tweede Kamer: laat de cijfers van het centraal examen staan.

Geachte Minister & Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal,

Afgelopen vrijdag werden wij geconfronteerd met het feit dat 354 leerlingen van het VMBO in Maastricht geen eindexamendiploma zullen krijgen omdat er door de school enorme fouten zijn gemaakt. Leerlingen dreigen op deze manier de dupe te worden van fouten die buiten hen om zijn gemaakt. Leerlingen die dachten hun examen te hebben gehaald, leerlingen die plannen maakten voor de toekomst, soms ook al investeringen hebben gedaan in diezelfde toekomst en dan komt ineens een dergelijk bericht. De impact hiervan is groot in Maastricht. Iedereen kent immers wel iemand die hier slachtoffer van is. Het is dan ook om die reden dat wij ons als gezamenlijke volksvertegenwoordigers van Maastricht tot u richten en u willen vragen om de Minister gebruik te laten maken van zijn bevoegdheid om de cijfers van het centraal eindexamen te laten staan.

Ook willen we hierbij aangeven dat wat ons betreft een grondig onderzoek plaats moet vinden naar hoe dit kon gebeuren. Er zullen immers lessen voor de toekomst getrokken moeten worden om dit soort gebeurtenissen niet weer te laten plaatsvinden. Wij hopen dat u daarbij ook de rol van alle betrokken partijen kritisch in ogenschouw neemt.

Voor nu vinden wij echter dat de prioriteit bij de getroffen leerlingen moet liggen. Zij mogen hier niet de dupe van worden. Wij rekenen dan ook op de barmhartigheid van de Minister en hopen dat hij de cijfers voor het centraal examen wil handhaven.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande oproep nog vragen hebben, dan zijn wij zeer wel bereid u een toelichting hierop te verschaffen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Gemeenteraad van Maastricht,

CDA, Niels Peeters

Seniorenpartij Maastricht, John Pieters

GroenLinks, Marlise Korsten

D66, Franca Eurlings

PvdA, Manon Fokke

VVD, Michel Severijns

SP, Jack Gerats

Partij Veilig Maastricht, Tiny Meese

M:OED, Alexander Lurvink

Partij voor de Vrijheid, Rene Betsch

Sociaal Actieve Burgerpartij, Jos Gorren

50PLUS, Annemiek Meijer-Coninx

Liberale Partij Maastricht, Kitty Nuyts