Actueel

Open vragen inzake bomenkap Tapijnpark

Geacht College, geachte Raadsleden,

Met grote verbazing zagen we dat in het Tapijnpark, om tot op heden onverklaarbare redenen, bomen werden gerooid. Na de verdwenen herten lijken ook de bomen als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Is dit wel zo afgesproken met de politiek en de burgers?

In het ontwerpplan Tapijnpark komen we een punt tegen inzake kappen van bomen en nieuwe aanplant:

“18. Nieuwe bomenaanplant

Een deel van de bestaande bomen moet helaas gekapt worden, hoofdzakelijk vanwege de slechte kwaliteit van deze bomen en daarmee het gevaar van omvallende bomen. Het aantal nieuw aan te planten bomen is minimaal gelijk aan het aantal te kappen. De keuze voor de boomsoort is onderdeel van de verdere uitwerking van de aanleg van het park.”

Dit is het enige wat we vonden. Hierover heeft de Sociaal Actieve Burgerpartij enkele vragen:

  1. Wie bepaalde welke bomen moesten worden gekapt en wat waren de criteria?

  2. Wie is verantwoordelijk voor het afgeven van deze kapvergunning?

  3. Wie gaat er bepalen welke boomsoort de gekapte bomen gaat vervangen?

  4. Op welke termijn staat het herplanten van de nieuwe bomen te gebeuren?

  5. Waarom is er geen openheid in deze zaken?

De Sociaal Actieve Burgerpartij draagt openheid en duidelijkheid hoog in het vaandel en wil u ditmaal verzoeken om binnen afzienbare tijd wél antwoord te geven op de vragen.

Met vriendelijke groet,

Wim Schulpen (kandidaat gemeentraadslid) 06-49321452
Jos Gorren (Lijsttrekker) 06-15488582