Actueel

Open brief i.v.m. gevolgen standpunt gemeente Weert inzake AZC

Aan de voorzitter van het College van B&W van Maastricht

t.a.v Mevr. Annemarie Penn-te Strake

Postbus 1992

6201 BZ Maastricht

Maastricht, 20 februari 2020

Open brief i.v.m. gevolgen standpunt gemeente Weert inzake AZC

Geachte Burgemeester, beste Annemarie,

Als fractievoorzitter van de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) richt ik mij rechtstreeks tot u.

Vanuit Weert bereiken ons berichten dat het Weerter college het AZC contract met COA inzake het asielzoekerscentrum definitief niet wenst te verlengen. Weert geeft aan : 1000 mensen voor 5 jaar is genoeg geweest!

Ondertussen bericht de pers over een grotere instroom van asielzoekers, oplopende wachttijden voor de behandeling van asielverzoeken en langere wachttijden voor een statushouderswoning. Naar onze verwachting zal het COA bestaande “AZC gemeenten” waaronder Maastricht gaan benaderen voor extra opvang.

In Maastricht krijgen we binnenkort de opening van een supermodern AZC in de wijk St. Maartenspoort met een capaciteit van 700 plaatsen ( geschikt voor de opvang van 650 personen). Deze locatie is gegarandeerd voor een periode van 17 jaar. De locatie St. Pieter zal komen te vervallen.

De gemeente Maastricht staat bekend als een gastvrije stad en zeker voor mensen in nood en zo hoort het ook.

Toch wil ik u, Burgemeester, met klem verzoeken om eventuele verzoeken van het COA over extra plaatsing van personen van de hand te wijzen. Ook over het daarmee beschikbaar stellen van leegstaande gebouwen geeft SAB het college een negatief advies.

Leegstaande en vrijgekomen gebouwen kunnen volgens SAB beter benut worden voor het verbouwen naar studenten-en ouderenhuisvesting om zodoende de druk op de woningmarkt te verminderen. Voor een periode van 17 jaar zijn 650 plaatsingen in Maastricht voor de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij méér dan genoeg.

We hopen dat u op deze open brief wenst te reageren om hierdoor eventuele zorgen en onrust onder de burgers van Maastricht te voorkomen.

Tevens willen wij u nog wijzen op de nog niet beantwoorde vragen eveneens over dit onderwerp.

Namens de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB)

Jos Gorren: Fractievoorzitter