Actueel

Open brief inzake gang van zaken rondom evenement 11de ven de 11de

Maastricht, 8 januari 2020

Open brief inzake gang van zaken rondom evenement 11de ven de 11de

Geacht college,

Met grote verbazing nam de Sociaal Actieve Burgerpartij kennis van het feit dat de kans dat de “11devande11de” dit jaar op het Vrijthof wordt gehouden nagenoeg nihil is. De Sjeng Kraft Kompenei heeft de aanvraag blijkbaar één dag te laat ingediend. Alle zestig dagen waarop een evenement gehouden mag worden op het Vrijthof, zijn in principe al vergeven.

Een woordvoerder van de gemeente schijnt, volgens dagblad De Limburger, te bevestigen dat het „zuur” is, maar dat voor iedereen dezelfde regels gelden. „Ze hebben de pech dat het Vrijthof helemaal vol is.” Enige optie zou nog kunnen zijn dat een andere organisatie een dag inlevert.

De fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij denkt dat deze denkwijze vanuit de gemeente erg kort door de bocht is.

Een dergelijk evenement voor de burgers mag nooit of te nimmer voor Maastricht verloren gaan.

De fractie vraagt zich af wie er nu eigenlijk beslist over degelijke zaken, de ambtenarij of de gemeenteraad.

De Sociaal Actieve Burgerpartij roept dan ook alle verantwoordelijken op om hun uiterste best te doen om dit bijzonder evenement voor Maastricht te behouden en wel op het Vrijthof op de 11 de van de 11de. Desnoods met een uitzonderlijke regel dat er in 2020 maar een 61-dagen norm gehanteerd zal worden. (Het jaar duurt trouwens ook een dag langer (schrikkeljaar))

Namens de Sociaal Actieve Burgerpartij

Wim Schulpen Burgerlid

Jos Gorren Raadslid