Actueel

Open brief aan de voorzitter van de raad en college,Burgemeester Annemarie Penn – te Strake

De deur dient dicht te blijven voor niet-NEDERLANDERS

Geachte Burgemeester, beste Annemarie,

Het nieuwe kabinet heeft als één van haar speerpunten, de proef van de legale wietteelt door sommige gemeenten gemaakt. Daaraan gekoppeld het reguleren van de achterdeur van de coffeeshops.

Wetende dat er nog een hele weg te bewandelen is in de rol die Rutte III sommige gemeenten toe dicht, wil de Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) nu al het volgende onder uw aandacht brengen.

SAB, is zich terdegen bewust van het feit dat een joint, net als een glas bier of een andere alcoholische versnapering niet meer weg valt te denken uit onze samenleving en met mate gebruikt mag worden.

Het experiment dat menige gemeente voor ogen heeft is het zelf kweken van wiet. Het voornaamste doel is een kwalitatief goed product dat in de coffeeshop verhandeld wordt. Zij stelt daarmee terecht de gezondheid van haar burgers voorop. Dit gedeelte zullen wij zeker accepteren.

Einde van het al jaren lange tijdperk van gedogen.

Hetgeen wij nu al onder uw aandacht willen brengen is het feit dat wij als politieke partij SAB onder geen enkele voorwaarde akkoord gaan met het opheffen van het I-criterium.

De golf buitenlandse drugstoeristen zal dan in veelvoud toenemen en daarmee het huidig resultaat te niet doen, een resultaat dat er mag zijn. De straatdealers zullen dan met hun inferieure kwaliteit soft maar ook harddrugs het straat beeld weer vertroebelen en hun illegaal verkregen handelswaar goedkoper aanbieden, met alle gevolgen van dien.

Problemen met onze grensgemeenten, (waar wij van u verwachten een goede dialoog mee te voeren) waar het vervoer en handel van cannabis verboden is, zullen opnieuw tot het heden behoren.

Als Sociaal Actieve Burgerpartij zijn wij dus VOOR het reguleren van de achterdeur, maar TEGEN het opheffen van het I-criterium.


Met vriendelijke groet,

Jos Gorren (lijsttrekker SAB)