Actueel

Motie Maastricht Aachen Airport

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 26 november 2019

Constaterende dat:

 • De investeerder MAA, dhr. Ismail Durmaz, na drie jaar zijn investeringen wil loslaten met de woorden: „We draaien dit jaar zes ton winst, de business begint te floreren. Maar de buitenwacht geeft mij het gevoel een coffeeshop te runnen bij een schoolplein.”

 • De directie MECC in samenspraak met de Maastrichtse ondernemers liet weten dat MAA economisch zeer belangrijk is voor Maastricht en omgeving.

 • In de gehele regio in het algemeen positief wordt gereageerd op de ontwikkelingen MAA inzake instandhouding en economisch steunpunt.

 • Corendon stijgende passagierscijfers kan overleggen en de toekomst vol vertrouwen tegemoet ziet.

 • Ondanks de kortere landingsbaan toch meer vracht wordt verhandeld.

Overwegende dat:

 • Het Rijk momenteel onderzoekt op welke manier regionale vliegvelden taken van Schiphol kunnen overnemen.

 • De geluidsoverlast-meldingen teruggebracht kunnen worden naar een zeer beperkt aantal klagers.

 • MAA momenteel groeit in vervoer van vracht en personen, winst maakt en alleen belemmert wordt door (politieke) regelgeving.

 • Verschillende Limburgse gemeente de bereidheid tonen om € 1.000.000, 00 bij te dragen in de ontwikkeling van MAA.

Verzoekt het college:

 • Zich vooralsnog te houden aan alle gemaakte afspraken.

 • Pas concrete verdere acties te ondernemen na Rijksbesluiten inzake uitbreiding taken tgv exponentiële groei Schiphol.

 • Op provinciaal niveau kenbaar te maken dat men de mening deelt dat MAA van groot belang is voor Maastricht en de gehele regio.

En gaat over tot de orde van de dag

Jos Gorren

Sociaal Actieve Burgerpartij