Actueel

Motie geen openbare tv schermen tijdens WK voetbal 2022

Indiener: Jos Gorren
Raadsvergadering
: 8-11-2022
Agendapunt
: Vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp
: Geen openbare tv schermen tijdens WK voetbal 2022

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op, 8 november 2022

Constaterende dat:

 • De FIFA de organisatie van het WK voetbal 2022 toewees aan Qatar
 • Er in november en december 2022 dit WK voetbal zal worden gespeeld
 • Geen enkel Europees voetballand bezwaar maakte tegen deze keuze
 • Nederland voornemens is dit toernooi (politiek en sportief) niet te boycotten
 • Geen enkele Nederlandse gemeente zich uitsprak over dit toernooi

Overwegende dat:

 • Veel arbeiders bij de bouw van de stadions werden uitgebuit
 • Veel arbeiders tijdens de bouw het leven lieten
 • Momenteel arbeiders uit hun huizen worden gezet om onderdak te geven aan voetbalsupporters
 • Qatar anders ge-aarden (lhbti-ers) discrimineert en niet tolereert
 • Qatar zelfs Nederlandse “ voetbalsupporters” voorziet van visa, onderdak en toegangskaarten om positieve signalen uit te dragen
 • Maastricht regionaal, nationaal én internationaal een statement kan (wil) plaatsen door dit toernooi op een eigen manier te boycotten

Verzoekt het college:

 • Om een sterk signaal af te geven richting Europa en de rest van de wereld
 • Dit signaal te laten bestaan uit:
  - het verbieden van tv en/of videoschermen in de openbare ruimte tijdens het gehele toernooi WK voetbal
  - De regenboogvlag gedurende het gehele WK voetbal te plaatsen op het stadhuis

En gaat over tot de orde van de dag