Actueel

Klimaatcentrum niet naar Maastricht

Het klimaatcentrum is een van de adviesinstanties die mede door de aanwezigheid van de universiteit, uitstekend zou passen in het toekomstbeeld van Sociaal Actieve Burgerpartij voor de stad Maastricht. Dit instituut zou een aanvulling zijn voor de werkgelegenheid in Maastricht en hoger opgeleiden langer aan de stad binden.

Dit instituut gaat landen adviseren over hoe zij zich het beste kunnen aanpassen aan de klimaatveranderingen.

Maastricht was één van de acht steden die in de race waren. Onlangs werd bekend dat dit instituut zich zal gaan vestigen in Rotterdam of Groningen. Jammer dat het "hart van Europa", Maastricht, niet verkozen is.

Sociaal Actieve Burgerpartij is wel tevreden over de samenwerking gedurende deze lobby van Provincie, Gemeente en Universiteit.

SAB vindt deze samenwerking van essentieel belang en zal deze samenwerking blijven ondersteunen en aanmoedigen.