Actueel

Hoe veilig zijn de Maastrichtse scholen?

Aan het eind van 2011, begin 2012 werd door de toenmalige raadsfractie Trots op Nederland een grote veiligheidsenquête onder alle Maastrichtse scholen gehouden.

Op 13 april 2012 tekenden verschillende partijen, die betrokken zijn bij de veiligheid op school, het convenant “Veiligheid op school krijgt voorrang”. Het gaat hierbij om scholen in het middelbaar en voorgezet onderwijs.

Maastrichtse deelnemers: LVO Maastricht, Leeuwenborgh, Stichting Mosa Lira.

Andere partijen waren: GGD, Bureau HALT, Politie Limburg Zuid en het Openbaar Ministerie.


De Sociaal Actieve Burgerpartij wil weten hoe het nu is gesteld met de veiligheid op de Maastrichtse scholen. Wat heeft het in 2012 getekende convenant opgebracht, is het verder verbeterd of zijn inmiddels doelstellingen veranderd?

De afgelopen maanden had de Sociaal Actieve Burgerpartij meerdere vragen aan de Gemeenteraad en het College. Op de meeste vragen werden echter nooit antwoorden ontvangen.

Nu veiligheid op scholen weer een hot item is (dit ook naar aanleiding van Amerikaanse toestanden) vraagt de Sociaal Actieve Burgerpartij middels deze open brief of de Maastrichtse Gemeenteraad en het College nu wel antwoord wil geven.

  1. Hoe veilig zijn de Maastrichtse scholen en wat is er gebeurd sinds het in 2012 gesloten convenant “Veilige school”?


Namens de Sociaal Actieve Burgerpartij

Jos Gorren (lijsttrekker SAB)
Wim Schulpen (kandidaat raadslid SAB)