Actueel

het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen

Een van de belangrijkste speerpunten uit ons verkiezingsprogramma is het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen. De betaalbaarheid van wonen is in Maastricht de afgelopen jaren flink onder druk komen te staan. Door nieuwe wet- en regelgeving zijn de investeringsmogelijkheden van woningbouwverenigingen aan banden gelegd. Tel daarbij zaken als afbraak, verkoop en huurverhogingen bij op, en het tekort aan betaalbare woningen is compleet. Als deze ontwikkelingen voortzetten, zal het tekort alleen maar groeien. Het is zodoende absolute noodzaak om de voorraad van sociale huurwoningen goed te monitoren en te vergroten.

Woningcorporaties moeten volgens SAB datgene doen waar ze voor in het leven zijn geroepen, betaalbare woningen leveren voor mensen die dat nodig hebben. Wat is de precieze woningvoorraad, komen de huidige bewoners nog wel in aanmerking voor sociale huurwoningen, is er regelmatig controle op onderverhuur c.q. wederverhuur? Wat zijn concrete plannen om de sociale woningvoorraad uit te breiden in plaats van te verkopen? Dergelijke vragen ziet SAB graag beantwoord.