Actueel

Cour Wolder, een schoolvoorbeeld van hoe het NIET moet

In een participatiemaatschappij wordt gesproken met de burgers en niet over de burgers.

De informatieavond op 18 september gaf veel duidelijkheid:

  • Dit plan heeft geen meerwaarde voor en volgens de inwoners van Wolder

  • 688 Handtekeningen in een overhandigde petitie spreken voor zich!

  • Er is geen of heel weinig overleg met de bewoners

  • De vrees voor geluid- en parkeeroverlast is reëel


SAB zou graag willen dat wethouder Krabbendam en zijn ambtenaren SERIEUS in gesprek gaan met het actiecomité en de initiatiefnemers in Wolder. Het kan niet zo zijn dat indien een wijk de handen in elkaar slaat (bewoners, verenigingen en ondernemers) men niet naar ze wil luisteren.

Sociaal Actieve Burgerpartij steunt de inwoners!