Actueel

Betreft: Vragen ex artikel 47 inzake laaggeletterdheid

Geacht College,

De Sociaal Actieve Burgerpartij las onlangs in het AD een bericht over de toename van de laaggeletterdheid onder de autochtone bevolking.

Landelijk steeg deze laaggeletterdheid binnen drie jaar van 1,5 miljoen naar 2,5 miljoen laaggeletterden.

Laaggeletterden hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen en dus met het begrijpen en toepassen van informatie die essentieel is voor het functioneren in de maatschappij.

Dat betekent nogal wat in een samenleving als de onze, die in een snel tempo ingewikkelder wordt. Een samenleving bovendien die steeds meer uit gaat van de zelfredzaamheid van de burger. Een burger die geacht wordt met een computer en/of een smartphone uit de voeten te kunnen.

Mensen met een taal- en/of rekenachterstand belanden te vaak aan de zijlijn. Een baan vinden is lastig en ze komen terecht in een sociaal isolement. ‘Ze hebben drie keer zo vaak een uitkering. Ze gaan zes jaar eerder dood en leven gemiddeld negentien jaar minder in goede gezondheid’, schreven onderzoekers Pieter Hilhorst en Albert Jan Kruiter onlangs in De Volkskrant. Maar liefst zo’n 43% is werkeloos, aldus de Stichting Lezen & Schrijven (Den Haag).

De fractie van SAB heeft hierover enkele vragen:

  1. Heeft u een overzicht van de momentele situatie inzake laaggeletterdheid binnen de gemeente Maastricht?

  2. In 2015 gaf u aan dat er een plan van aanpak zou worden opgesteld naar aanleiding van een door Cubiss opgestelde rapportage over laaggeletterdheid. Wat is de momentele status van dit plan van aanpak?

  3. Welke verdere acties wilt u nog ondernemen om de laaggeletterdheid binnen de gemeente Maastricht te minimaliseren?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)
Wim Schulpen (Burgerlid)