Actueel

art 47 vragen inzake vooruitgeschoven werkzaamheden tramlijn Hasselt – Maastricht

Geacht College,

Op 09 april vernam de Sociaal Actieve Burgerpartij via Dagblad De Limburger dat er in verband met kostenbesparing alvast voorbereidende werkzaamheden voor de toekomstige tramlijn Hasselt -Maastricht zijn gestart. De sociaal Actieve Burgerpartij juicht iedere genomen stap die kan leiden tot minder hoge kosten in dit dossier toe. Het bestemmingsplan ligt echter tot 26 april nog ter inzage.

Omtrent deze gang van zaken heeft de Sociaal Actieve Burgerpartij enkele vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat indien burgers werkzaamheden starten, alvorens een vergunning te hebben gekregen, door de gemeente op de vingers moeten worden getikt?

  2. Bent u het met ons eens dat de gemeente met dit schijnbare hautaine gedrag zichzelf in een uitzonderingspositie plaatst nu de regel niet zal gelden indien dit werkzaamheden van of vanuit de gemeente betreft?

  3. Bent u het met ons eens dat u voordat de werkzaamheden zouden starten beter de gemeenteraad om goedkeuring had kunnen vragen ?

  4. Bent u het met ons eens dat de door u genomen stap in dit gevoelige dossier weer onnodige kritiek zal gaan opleveren vanuit de bevolking?

  5. Bent u het met ons eens dat in de toekomst meer aandacht kan worden gegeven aan een goede communicatie met de Gemeenteraad en andere betrokkenen ?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de fractie van de Sociaal Actieve Burgerpartij (S.A.B.)

Jos Gorren (Gemeenteraadslid)